Kaikkiin tarinoihin ja tarinan osiin Copyright Minttu Hapuli.

Tarinat ja tarinan henkilöt ovat fiktiivisiä. Ne eivät sisällä erityisiä yhtymäkohtia kirjoittajan, hänen läheistensä tai muiden tuntemiensa ihmisten elämäntilanteisiin. Kirjoittaja ei allekirjoita kaikkia kirjoittamiaan ajatuksia ja tunteita omikseen. Kirjoittaja keksii monet asiat ihan vain omasta päästään.